Βαριά
Βιομηχανία

H SABO, με μακροχρόνια εμπειρία σε ολοκληρωμένα εργοστάσια κεραμοποιίας, έχει αποκτήσει την εξειδίκευση για την εκτέλεση έργων στον κλάδο της Βαριάς Βιομηχανίας.

 Το τμήμα Heavy Industry, αποτελούμενο από έμπειρο και άρτια καταρτισμένο προσωπικό, παρέχει εξειδικευμένες υπηρεσίες και ολοκληρωμένες λύσεις για τους μεγαλύτερους βιομηχανικούς κλάδους της χώρας, ακολουθώντας τα υψηλότερα πρότυπα ασφάλειας.

Κατηγορίες βιομηχανιών:

  • Έλαση αλουμινίου

  • Μεταλλουργία

  • Επεξεργασία αλουμινίου

  • Τσιμεντοβιομηχανίες

  • Διαχείριση και ανακύκλωση αλουμινίου

  • Μεταποίηση χαλυβουργικών προϊόντων

  • Σωληνουργεία

Προϊόντα  & Υπηρεσίες