Βαριά Βιομηχανία

H SABO, χάρη στην μακροχρόνια εμπειρία σε ολοκληρωμένα εργοστάσια κεραμοποιίας, έχει αποκτήσει την εξειδίκευση για την εκτέλεση έργων στον τομέα της Βαριάς Βιομηχανίας.

05_Heavy-Industry_sabo_0306.jpg
05_Heavy-Industry_sabo_0303.jpg
05_Heavy-Industry_sabo_0104.jpg
05_Heavy-Industry_sabo_0310.jpg
05_Heavy-Industry_sabo_0365.jpg
05_Heavy-Industry_sabo_0388.jpg

Κατά την διάρκεια των τελευταίων ετών, η εταιρεία πραγματοποίησε έργα όπως:

Μηχανολογική, ηλεκτρολογική, υδραυλική εγκατάσταση νέων γραμμών και αποσυναρμολόγηση, μεταφορά, επανατοποθέτηση, θέση σε λειτουργία υφιστάμενων γραμμών παραγωγής.

Μελέτη και κατασκευή πρότυπων μηχανημάτων και λύσεων, με σκοπό την αυτοματοποίηση, βελτιστοποίηση και διασφάλιση ποιότητας της παραγωγικής διαδικασίας.

Εργασίες μηχανολογικής, ηλεκτρολογικής και υδραυλικής συντήρησης υφιστάμενου εξοπλισμού.

Οι παραπάνω εργασίες εκτελούνται από έμπειρο και εξειδικευμένο προσωπικό, ακολουθώντας τα υψηλότερα πρότυπα ασφάλειας.

05_Heavy-Industry_sabo_0419.jpg
05_Heavy-Industry_sabo_0389.jpg
05_Heavy-Industry_sabo_0474.jpg