Εταιρική Κοινωνική Ευθύνη - Στηρίζουμε το έργο του συλλόγου "Φλόγα"Στο πλαίσιο των ενεργειών Εταιρικής Κοινωνικής Ευθύνης που λαμβάνει συνεχώς ο όμιλος, η SABO S.A. στηρίζει ενεργά το έργο του Συλλόγου Γονιών Παιδιών με Νεοπλασματική Ασθένεια, «Φλογα», με την αγορά λαμπάδων τις οποίες κατασκεύασαν εθελοντές του συλλόγου.

Οι εν λόγω λαμπάδες πρόκειται να διανεμηθούν σε παιδιά που νοσηλεύονται στην "Ελπίδα" Ογκολογική Μονάδα Παίδων, με την προσδοκία ότι θα προσφέρουμε σε περισσότερα παιδιά χαρά και αισιοδοξία ώστε να συνεχίζουν να χαμογελούν.