Ο Όμιλος SABO συμμετέχει στην Ευρωπαϊκή Εβδομάδα Επαγγελματικών Δεξιοτήτων 2022!

Στα πλαίσια της Ευρωπαϊκής Εβδομάδας Επαγγελματικών Δεξιοτήτων 2022, το Τμήμα Ανθρώπινου Δυναμικού του Ομίλου SABO παρευρέθηκε με ιδιαίτερη χαρά στην ενημερωτική εκδήλωση με θέμα την «Επαγγελματική Εκπαίδευση & Κατάρτιση» που διοργανώθηκε με πρωτοβουλία της ΕΠΑ.Σ. Μαθητείας της Δ.ΥΠ.Α Χαλκίδας, παρουσία των τοπικών φορέων. Η ενημερωτική ημερίδα πραγματοποιήθηκε με σκοπό την ανάδειξη της σημασίας της Επαγγελματικής Εκπαίδευσης & Κατάρτισης (ΕΕΚ), η οποία βρίσκεται στον πυρήνα της θεματολογίας της Ευρωπαϊκής Ένωσης.


Η κ. Χριστίνα Κατσένιου, Group HR Manager και ο κ. Ιωάννης Τριανταφύλλου, Senior HR Generalist, είχαν την τιμή να μιλήσουν στους μαθητές για τις αυξημένες ανάγκες των τεχνικών επαγγελμάτων στο περιβάλλον της Ελληνικής Βιομηχανίας καθώς και τις προοπτικές εξέλιξης & τη σπουδαιότητα τους για την ενίσχυση της εγχώριας παραγωγής & τη αειφορία του κλάδου.


Βασικοί πυλώνες της στρατηγικής Βιώσιμης Ανάπτυξης του Ομίλου SABO είναι η ενδυνάμωση των νέων με τις κατάλληλες δεξιότητες για την ευκολότερη ένταξή τους στην αγορά εργασίας, η ενίσχυση της απασχόλησης & η μείωση του ποσοστού ανεργίας.