Η SABO κατασκευάζει εξειδικευμένο εξοπλισμό και προσφέρει ολοκληρωμένες τεχνικές λύσεις για την επεξεργασία των αποβλήτων.

Βασισμένη στην καθετοποιημένη οργανωτική δομή της, η SABO παρέχει υποστήριξη στο σύνολο του κύκλου ζωής των έργων, από την κατασκευή του μηχανολογικού εξοπλισμού, τα ηλεκτρολογικά συστήματα ισχύος και αυτοματισμού, έως την ανέγερση, τη δοκιμαστική λειτουργία, την συντήρηση και την υποστήριξη μετά την πώληση. Αποτελεί την ουσιώδη δραστηριότητα της εταιρείας να παρέχει προϊόντα και τεχνικές λύσεις υψηλής ποιότητας και απόδοσης, με τον πλέον οικονομικό τρόπο.

Το εξειδικευμένο προσωπικό μας (σχεδιαστές, τεχνικοί, μηχανικοί) και η παραγωγική μας ικανότητα εξασφαλίζουν την έγκαιρη και αποτελεσματική εκτέλεση μεγάλης κλίμακας έργων.

Environmental

Τα προϊόντα μας
  • Δοσομετρικοί τροφοδότες

  • Σχίστες σάκων

  • Περιστροφικά κόσκινα

  • Τεμαχιστές

  • Μεταφορικά συστήματα

  • Κινητή πλατφόρμα χειροδιαλογής

  • Αντλητικά Συστήματα Βιοαερίου

  • LinkedIn
  • YouTube
  • Facebook
Εγγραφείτε στο newsletter μας για να ενημερώνεστε για τα τελευταία νέα
Copyright ©2020 SABO S.A. All rights reserved.
Headquarters +30 22210 51805-9 Greece
Powered by DESIGNATURE