top of page
02_Plant-&-Process-Optimization_banner.j

υπηρεσίες υποστήριξης

Βελτιστοποίηση λειτουργίας

Υπηρεσίες εργαστηρίου και αναλύσεις

Η μελέτη των πρώτων υλών και των προσθετικών αποτελεί μία από τις σημαντικότερες παραμέτρους για κάθε έργο κεραμοποιίας και απαιτεί μία σοβαρή και συνεχή έρευνα για κάθε αγορά.

Τα εργαστήρια της SABO σε συνεργασία με το Εθνικό Μετσόβιο Πολυτεχνείο (ΕΜΠ), διασφαλίζουν έγκυρα αποτελέσματα και στοχευμένες προτάσεις βελτίωσης. Οι υπηρεσίες των εργαστηρίων μας μπορούν να κατηγοριοποιηθούν ως ακολούθως:

02_Plant-&-Process-Optimization_01.jpg
02_Plant-&-Process-Optimization_02.jpg

Ανάλυση πρώτης ύλης

Για να εξασφαλίσουμε τη μέγιστη δυνατή ποιότητα των παρεχόμενων υπηρεσιών, το εργαστήριο της SABO είτε λαμβάνει από τον πελάτη μία απαιτούμενη ποσότητα αντιπροσωπευτικών δειγμάτων της διαθέσιμης πρώτης ύλης και των προσθετικών, είτε στέλνει έμπειρο και καταρτισμένο προσωπικό στο χώρο του πελάτη, ώστε να συγκεντρώσει αντιπροσωπευτικό δείγμα, να εξετάσει το λατομείο, να λύσει προβλήματα σχετικά με τις πρώτες ύλες, να προτείνει νέα μείγματα για καλύτερης ποιότητας αποτέλεσμα.

Τα σημεία κλειδί του σταδίου ανάλυσης κάθε έργου είναι:

 • Αξιολόγηση των πρώτων υλών και των προσθετικών για ποιοτικά προϊόντα.

 • Εξασφάλιση των σωστών διαστάσεων του προϊόντος και κατάλληλη εμφάνιση προς πώληση.

 • Πρόβλεψη προβλημάτων σχετικά με ανεπιθύμητες παρενέργειες που ανακύπτουν μετά την εργοστασιακή διαδικασία από τις πρώτες ύλες.

 • Στόχευση σε υψηλή παραγωγικότητα μέσω της μελέτης των κατάλληλων χρόνων διεκπεραίωσης (ξήρανση, όπτηση κλπ.).

 • Ενημέρωση του πελάτη για τα χαρακτηριστικά και τις ιδιότητες του χώματος.

 • Καθορισμός της κατανάλωσης.

02_Plant-&-Process-Optimization_03.jpg
02_Plant-&-Process-Optimization_04.jpg

Προσθετικά στην κεραμική μάζα

Μετά την εργαστηριακή μελέτη του τοπικού βασικού αργιλικού υλικού, η εταιρεία μας έχει την εμπειρία κατά την παραγωγική διαδικασία να προτείνει επιπλέον κατάλληλα προσθετικά για να εξασφαλίσει τις βέλτιστες ιδιότητες του προϊόντος. Έτσι η ποιότητα του προϊόντος σταθεροποιείται, μειώνοντας τις οικονομικές δαπάνες των παραγωγικών διεργασιών.

 

Τα βασικά σημεία αυτή της μελέτης για κάθε έργο κεραμοποιίας είναι:

 • Θερμικές και ακουστικές ιδιότητες.

 • Εμφάνιση τελικού προϊόντος (χρώμα, υφή κ.α.).

 • Αντιμετώπιση προβλημάτων σχετιζόμενα με τους κύκλους διεργασιών.

 • Ευαισθησία προϊόντων κατά την ξήρανση και όπτηση.

 • Μηχανικές ιδιότητες τελικών προϊόντων.

Γεωλογική μελέτη

Η γνώση επί του φυσικού αποθέματος πρώτων υλών είναι ζωτικής σημασίας για κάθε έργο κεραμοποιίας. Οι τύποι και η ανάλυση των πρώτων υλών, η αξιολόγηση της καταλληλότητάς τους και ο υπολογισμός του μεγέθους των αποθεμάτων είναι τα βασικά χαρακτηριστικά της μελέτης μας. Διεξάγουμε ανάλυση και εκτίμηση των πρώτων υλών προσφέροντας γεωλογικές τοπογραφήσεις και μελέτες, χρησιμοποιώντας τόσο παραδοσιακές όσο και καινοτόμες μεθόδους.

 

Στο πεδίο των γεωλογικών μας υπηρεσιών περιλαμβάνονται:

 • Εργασίες γεώτρησης και δειγματοληψία.

 • Εκτίμηση πρώτων υλών.

 • Γραφική αναπαράσταση του χώρου του αποθέματος σε χάρτες, με στρώματα και τομές.

 • Υπολογισμός μεγέθους αποθεμάτων και μελέτη εξόρυξης.

 • Υλοποίηση μελέτης εξόρυξης.

02_Plant-&-Process-Optimization_05.jpg
02_Plant-&-Process-Optimization_06.jpg

Προσδιορισμός μονωτικών ιδιοτήτων διαφόρων κεραμικών προφίλ και τοιχοποιίας:
 

Η θερμομονωτική συμπεριφορά κεραμικών προφίλ (όπως τούβλα, θερμομονωτικά κ.α.) μπορούν να υπολογιστούν με ακρίβεια χρησιμοποιώντας προγράμματα CFD που προσομοιάζουν τις πραγματικές συνθήκες βασισμένα στα EN 1745, EN ISO 10211:2007 και EN ISO 6946 πρότυπα.

Η ακουστική συμπεριφορά κεραμικών τούβλων μπορούν να υπολογιστούν με ακρίβεια σύμφωνα με το DIN 4109-32.

Έλεγχος εργοστασίου

Παροχή λύσεων που οδηγούν σε αυξημένη αποδοτικότητα.
 

Το εξειδικευμένο προσωπικό μας επισκέπτεται το εργοστάσιό σας και καταγράφει κάθε σημαντική πληροφορία του παραγωγικού περιβάλλοντος. Εξετάζουμε όλες τις κρίσιμες παραμέτρους των παραγωγικών διεργασιών χρησιμοποιώντας την μακροχρόνια εμπειρία μας στο χώρο και τελευταίας γενιάς τεχνολογίες.

 

Συμβουλεύουμε τους πελάτες μέσω λεπτομερών αναλύσεων σχετικά με:

 • Αναβαθμίσεις στο ξηραντήριο και στο φούρνο για μεγαλύτερη αποδοτικότητα.

 • Βελτιστοποίηση του υπάρχοντος εργοστασίου κεραμοποιίας.

 • Διαχείριση παραγωγικών ζητημάτων κεραμοποιίας.

 • Βελτίωση του χαρτοφυλακίου παραγωγής.

 • Λίστες ανταλλακτικών.

 • Μείωση κατανάλωσης ενέργειας.

 • Προσομοίωση του παραγωγικού περιβάλλοντος με χρήση λογισμικών τελευταίας τεχνολογίας.

02_Plant-&-Process-Optimization_07.jpg
02_Plant-&-Process-Optimization_08.jpg
02_Plant-&-Process-Optimization_09.jpg
02_Plant-&-Process-Optimization_10.jpg
02_Plant-&-Process-Optimization_11.jpg

Μελέτες αναβάθμισης ξηραντηρίου και φούρνου

Αναλύοντας τα δεδομένα από φούρνο και το ξηραντήριο, προτείνουμε λύσεις που θα συμβάλουν στη βελτίωση της ποιότητας, της κατανάλωσης ενέργειας και της συνολικής αποδοτικότητας.

 

Εστιάζουμε στην ανάλυση και βελτίωση:

 • Έλεγχος των ανεμιστήρων ανάμειξης και όλων των ανεμιστήρων του φούρνου και του ξηραντηρίου (παροχής ζεστού αέρα, υγρασιών, ανακύκλωσης, καμινάδας κ.α.).

 • Λειτουργία καυστήρων φούρνου και ξηραντηρίου.

 • Έλεγχος κατανάλωσης ενέργειας και βελτιστοποίηση της διαδικασίας ξήρανσης και όπτησης.

 • Έλεγχος της παροχής θερμού αέρα από τον φούρνο (έλεγχος ανακτώμενης θερμικής ενέργειας).

 • Έλεγχος της διαδικασίας ξήρανσης και όπτησης (επιτρέποντας διαφορετικά προφίλ ανά υλικό).

02_Plant-&-Process-Optimization_12.jpg
bottom of page