Ολοκλήρωση ενός ακόμη έργου στον κλάδο Αλουμινίου για την εταιρεία ΕΠΑΛΜΕ Α.Ε.

Ακόμα ένα project ολοκληρώθηκε με επιτυχία από το αρμόδιο τμήμα Βαριάς Βιομηχανίας (Heavy Industry) που διαθέτει η SABO για λογαριασμό της ΕΠΑΛΜΕ Α.Ε. – Βιομηχανία Επεξεργασίας Αλουμινίου.

Το υψηλής εξειδίκευσης προσωπικό μας ανέλαβε την μελέτη, τον σχεδιασμό και την τοποθέτηση ενός φούρνου ομογενοποίησης για μπιγιέτες αλουμινίου.


Το project αφορούσε:

  • Την επέκταση του υφιστάμενου κλιβάνου.

  • Τον σχεδιασμό και την κατασκευή ενός οχήματος μεταφοράς για τον αποτελεσματικό χειρισμό τα μπιγιετών αλουμινίου σχετικά με την είσοδο και την έξοδο του φούρνου.

  • Εγκατάσταση νέας ζώνης θέρμανσης με προσθήκη καυστήρων και ανεμιστήρων για την επέκταση του φούρνου.

  • Αναπρογραμματισμός Scada για την εφαρμογή του νέου εξοπλισμού και τη βελτίωση της διαδικασίας ομογενοποίησης.

Η SABO S.A. έφερε εις πέρας ακόμα ένα project με απαιτητικό χρονοδιάγραμμα, υψηλές απαιτήσεις ποιότητας και ασφάλειας.