Νέος σχίστης σάκων - Συναρμολόγηση και δοκιμήΤο τελευταίο μας προϊόν, ένας νέος σχίστης σάκων, μοντέλο BOS-1700, έχει πλήρως συναρμολογηθεί!

Όπως κάθε μηχάνημα που παράγεται από την SABO, θα περάσει Δοκιμές Αποδοχής στο εργοστάσιο (Factory Acceptance Test - FAT).

Το FAT είναι μια διαδικασία που αξιολογεί τον εξοπλισμό κατά τη διάρκεια και μετά τη διαδικασία συναρμολόγησης, επαληθεύοντας ότι έχει κατασκευαστεί και λειτουργεί σύμφωνα με τις προδιαγραφές σχεδιασμού. Η SABO εφαρμόζει το FAT καθώς και άλλες διαδικασίες ποιότητας για να εξασφαλίσει τη βέλτιστη ποιότητα και αποδοτικότητα, καθώς και την ασφάλεια κατά τη λειτουργία του προϊόντος που σας παραδίδεται.