επιλέξτε περιοχή

Ελλάδα

Heavy Clay

Γιώργος Χατζηλιάδης

+30 6972 255 707

gchatziliadis@sabo.gr

Industrial 

Solutions

Άγγελος Μάρκου

+30 6972 811 886

amarkou@sabo.gr

Environmental

Δημήτριος Νταής

+30 6932 641 695

dntais@sabo.gr

Power & Automation

Ιωάννης Αργύρης

+30 6936 123 905

iargyris@sabo.gr

Heavy

Industry

Σπύρος Περήφανος

+30 6936 586 441

s.perifanos@sabo.gr